01a  02a  03a  05a

Prečo my

  • ​​Chceme poskytovať tie najlepšie poradenské služby.
  • Máme rozsiahlu základňu profesionálnych skúseností, prostredníctvom našich zamestnancov ale aj referencií od našich klientov.
  • Každý člen tímu je kľúčovou osobou firmy BBI a lídrom znalostí v špecifickom konzultačnom odvetví. Jadro tímu pozostáva z vysoko kvalifikovaných špecialistov a projektových manažérov. V kombinácii s back office tímom a prístupom k ďalším špecialistom, funguje tento mode veľmi efektívne a flexibilne.
  • BBI ma hlboké know-how v oblasti Business Intelligence, v obchodných, zákazníckych, produktových, finančných služieb, a ich aplikácií v Nemecku, Rakúsku, Maďarsku, Poľsku, na Slovensku a v Českej republike vrátane vysokej kvality metodiky manažérskeho prístupu.
  • Členovia tímu majú skúsenosti z oblasti medzinárodných projektov a sú zvyknutí na multikultúrne pracovné prostredie.
  • Riadiaci pracovníci firmy BBI sú osobne zapojení do projektov a venujú im plnú pozornosť.
  • Disponujeme kombináciou biznis, procesných a technických znalostí.
  • Lokálne partnerstvo a lokálna flexibilita.