01a  02a  03a  05a

Naša história

Firma BBI bola založená v roku 2006 vo Viedni s enormnou snahou prekonať očakávania okolia – založiť novú spoločnosť, podrobiť si medzinárodný trh a vytvoriť nový poradenský tím s dostatočnými schopnosťami a kvalitami, ktorý sa osvedčí tým, že preukáže vysokú úroveň odborných znalostí, získaných usilovným tréningom a nazhromaždením potrebných vedomostí..

Následne bola založená BBI International v Bratislave aby rozšírila dosah svojich existujúcich poradenských služieb aj do Českej republiky, Slovenska, Poľska, Maďarska, Ukrajiny a Ruska. Rozhodli sme sa využiť dlhodobé skúsenosti, ktoré sme nazhromaždili na nemeckých a rakúskych trhoch a následne ich aplikovať na ďalších trhoch strednej Európy tak, že budeme ponúkať naše služby na vysokej úrovni medzinárodne.