01a  02a  03a  05a

Vízia a misia

Našou ambíciou je byť najlepšími po celý čas.

Našim cieľom nie je nič menej ako nasledujúce:


Všetko naše úsilie venujeme tomu, aby sme sa stali jednými z vedúcich poskytovateľov kvalitných riešení na biznis/IT problémy kdekoľvek na svete. Pracujeme tvrdo na tom, aby sme dosiahli naše ciele. Poskytujeme konzultantov, ktorí sú pravidelne trénovaní a motivovaní, čo nám umožňuje dosiahnuť naše ciele priamo na mieste u klienta, rýchlo pochopiť aktuálne problémy zákazníka a včas ich vyriešiť.

Našim neochvejným krédom a firemnou filozofiou je poskytovať konzultačné služby vo vysokej kvalite. Naši vysoko kvalifikovaní konzultanti sa držia nasledujúcich zásad:

Integrita

Vo všetkom, čo robíme, dbáme na najvyššie úrovne etických zásad ako poctivosť, dôvernosť a rešpekt. Dôvera našich klientov a zamestnancov je pre nás tou najcennejšou hodnotou.

Profesionalita

Všetky naše výstupy dosahujú najvyšších profesionálnych štandardov, sme otvorení všetkým novým nápadom, podporujeme originalitu a zvyšujeme profesionalizmus našich zamestnancov.

Klienti na prvom mieste

Spokojnosť našich klientov radíme vždy na prvé miesto, je to základným kameňom nášho úspechu a dlhodobých obchodných vzťahov.

Tímový duch

Náš úspech spočíva v jednotlivcoch, ktorí dokážu pracovať ako jeden tím. Snažíme sa čo najlepšie zachovať prostredie vzájomnej podpory a zároveň zachovať individuálne charakteristiky každého člena tímu.

Na týchto hodnotách je založená filozofia našej spoločnosti.

Tvrdo pracujeme každý deň:

  • aby sme presne porozumeli, čo je potrebné spraviť pre klienta, kedy to má byť spravené a aby sme za všetkých okolností podávali výkon na najvyššej úrovni.
  • aby sme poskytovali kvalitné riešenia pre globálne potreby našich klientov, pomocou vzdelaných konzultantov, riadne vyškolených na výkon či už na medzinárodnej alebo lokálnej úrovni.
  • aby sme to všetko zvládli a dodali na čas,
  • aby sme boli kedykoľvek najlepší.

Samotnú podstatu našej poradenskej činnosti vystihuje fakt, že prichádzame z vonkajšieho prostredia s nezávislým pohľadom. Avšak, naši konzultanti sú školení a podporovaní tak, aby minimalizovali čas potrebný na aklimatizáciu a súčinnosť s klientom. To nám umožňuje vhodne sa zaradiť do organizačnej štruktúry klienta a začať poskytovať požadované riešenia veľmi promptne.

Prekážky, ktoré nám stoja v ceste musia ostať stáť bokom a úskalia musia byť prekonané našim kvalitne vyškoleným, vysoko motivovaným tímom konzultantov.

Pevne veríme v poskytovanie tých najlepších poradenských služieb po celom svete.