czAUTOMOTIVE18a

Simulácie robotických pracovísk

  • Unterbau Untergruppen. Simulácie robotických pracovísk v programe Process simulate. Overovanie dostupnosti zariadení a zvarovacích bodov, kolízne analýzy, určenie presných časov operácií, úprava 3D layoutu, off-line programovanie robotov.