VÝROBA

Zavedenie IT bezpečnostných štandardov

 • Zavedenie IT bezpečnostných štandardov zadaných materskou spoločnosťou v slovenskej fabrike. Zodpovednosť za paralelné riadenie 12 projektov, ktoré zavádzajú bezpečnostné štandardy.

VÝROBA

Riadenie programu „IT z jednej ruky“

 • Riadenie projektov týkajúcich sa migrácie IT infraštruktúry z oddelení mimo správy oddelenia IT pod prevádzku IT oddelenia. Projekt taktiež obsahoval prevzatie zodpovednosti za hardvér, siete a databázy “pod jednu strechu“.

STAVEBNÉ SPORENIE

Model biznis domény

 • Po integrácii nového core banking systému bolo potrebné vytvoriť model biznis domény.
 • Taktiež bolo potrebné zjednotiť požiadavky, biznis podmienky, biznis domény a ich vzťah medzi IT a biznis oddelením.

BANKOVNÍCTVO

Výpočet rizikom vážených aktív Basel 2 a COREP

 • Implementácia SAS Credit Risk Management riešení pre kalkuláciu Risk Weighted Assets (RWA) založených na Basel II IRB-A prístupe.
 • Overenie ratingových systémov a odhadu Probability of Default (pravdepodobnosti neschopnosti splácať úver).
 • Legislatívny Basel 2 Reporting (COREP-Reporting).

 BANKOVNÍCTVO

Zlepšovanie procesu doručovania dát pomocou Basel II

 • Zjednodušovanie a urýchľovanie procesov súvisiacich so spracovaním dát počas mesačného Basel II risk reportingu.

LEASING

Basel II, New Principle I

 • Pre potreby regulátora boli vytvorené a vygenerované nové dátové súbory podporujúce New Principle I, ktoré sú následne odosielané do materskej centrály.
 • Boli skombinované dáta zo 4 zdrojových systémov a otestované záznamy zo 70. oblastí.

 BANKOVNÍCTVO

Konsolidácia hlavného bankového systému po fúzii

 • Integrácia nezávislých DWH po fúzii, konsolidácia hlavných bankových systémov, migrácia platformy Basel z AS/400 do SAS, konsolidácia dát pre projekt KPI, podpora pre Collection Business Unit.

deBANKOVNÍCTVO07a

Riadenie reportingu, IFRS reporting

 • Implementácia Reporting Governance pre oblasť rizika, marketingu a kontrolingu, automatizácia reportingového procesu, automatizácia HGB – IFRS transformačného procesu pre skupinový reporting.