deFINTECH09a

Middleware Implementácia

  • Výmena bankového systému vrátane úplnej implementácie middleware na technológii Apache Kafka so všetkými súvisiacimi rozhraniami. Integrácia bankovej technológie Temenos, internej platformy zákazníkov / obchodníkov a kariet, rozhrania proti praniu špinavých peňazí a riešenia poznaj svojich zákazníkov od spoločnosti FICO.

 uaBANKOVNÍCTVO09a

Testovanie procesu posielania dát do skupinového DWH

  • Riadiť a vykonávať systémové a integračné testy ETL procesu pre oblasti klient, produkt a zabezpečenie. Platforma pre DWH bolo Oracle.