VÝROBA17a

Kompletizácia a montáž zariadení

  • Kompletizácia a montáž zariadení robotickej zvarovacej linky ako sú zvarovacie prípravky, uchopovače (greifer), príslušenstvo robotov, bezpečnostné prvky výrobných buniek, pneumatické a elektrické zariadenia. Kompletizácia podľa technických výkresov zhotovených konštruktérmi.