AUTOMOTIVE14a

Integrácia digitálnej fabriky

  • Implementácia koncernového štandardu. Know-how trnasfer zavádzania a budovania digitálnej fabriky. Integrácia dokumentácie a procesov konvenčného plánovania do digitálnej fabriky. Kontrola a koordinácia dodávaných dát pre Process designer a Process simulate. Správa produktových dát.