TELEKOMUNIKÁCIE

Enterprise DWH

  • Implementácia eDWH je dlhodobý projekt. Zodpovednosť za zavedenie enterprise DWH (One reporting, fáza 2).

 ZDRAVOTNÍCTVO

Vývoj dátového sklau a reportingového systému

  • Nemocnica potrebovala lekársky dátový sklad. Vyžadované boli reporty o efektivite a kvalite starostlivosti o zdravie. Taktiež boli potrebné kalkulácie indikátorov KPI pre nemocničných pacientov.

 czLEASING06a

Migrácia DWH zo SAS do SAP dátových skladov

  • Dátový sklad na platforme SAP bol vybraný zákazníkom (BW) ako preferovaný cieľ pre DWH.
  • Cieľom projektu bol redizajn DWH dátových štruktúr (vrátane zákazníkových DB) z jednej platformy na druhú.
  • Zároveň bolo cieľom aj rozšírenie DWH, aby obsahovala aj dáta pre Basel II.

czPREPRAVA06a

Vývoj dátového skladu

  • Vývoj celopodnikového dátového skladu. Dátové zdroje boli zložené z interných a externých databáz (zákazníci, rezervácie, predaj, letenky, atď.).

skBANKOVNÍCTVO06a

Zavedenie nového Enterprise DWH

  • EDW program je dlhodobý projekt iteratívneho vývoja Business Inteligence v banke. Vývoj sa vykonáva v súlade s víziou programu robiť správne rozhodnutia na základe spoľahlivých a na čas podaných informácií, spĺňajúcich všetky kvalitatívne a bezpečnostné potreby

BANKOVNÍCTVO

Migrácia do meta-databázy klientov

  • Migrácia dát medzi dvoma databázami (Oracle databáza klientov)
  • Pravidelné aktualizácie dát v cieľovej klientskej databáza, na základe zmien v zdrojovej klientskej databáze