VÝROBA

Plánovanie riadenia výroby SUV

  • Plánovanie a monitorovanie investícií do modernizácie automatizácie procesov a ohodnotenie prínosov projektu.
  • Koordinácia a realizácia úloh v procese faceliftov automobilov, procesy medzi dodávateľmi a výrobnými oddeleniami.
  • Validácia technických indikátorov KPI.

 VÝROBA

Štandardizácia 2D a 3D technologických modelov

  • Návrh, vývoj a štandardizácia 2D modelov založených na digitálnom archíve.
  • Vytváranie nových 3D objektov a modelov.
  • Kreslenie, dizajnovanie výrobných a technologických objektov ako HLS (Hall Layout System projekt). Všetky podľa štandardov založených na základe SEED súborov hlavnej aplikácie.