TELEKOMUNIKÁCIE

Manažment kampaní

  • Zodpovednosť za zavedenie Manažmentu kampaní pre e-care, e-mail, portály, salespad a e-shop.

TELEKOMUNIKÁCIE

Konsolidácia CRM

  • Konsolidácia prispôsobeného CRM systému je dlhodobý projekt a pozostáva z niekoľkých menších projektov, ktorých očakávaný výstup je zlepšenie výkonu momentálnych procesov v CRM systéme, odstavenie nepotrebných častí systému z prevádzky, migrácia existujúcich funkcií do nových častí systému, čistenie prístupových práv a úprava predajných aplikácií.

 czBANKOVNÍCTVO02a

Integrácia CRM riešenia

  • Integrácia medzi riešením Siebel CRM a približne 35 bankovými systémami.

skBANKOVNÍCTVO02a

Integrácia podnikového CRM systému

  • Pomocou integrácie nového operatívneho CRM systému pre non-retailových klientov sme poskytovali naše odborné znalosti v oblasti Business Inteligence. Rozsahom projektu bolo navrhnúť a vyvinúť Data Staging Area na platforme Oracle a vytvoriť dátové prepojenie s aplikáciou CRM na platforme Siebel.

skBANKOVNÍCTVO02a

Analýza nákupného koša nad retailovými zákazníkmi

  • Vypracovanie analytického modelu založeného na dátach retailových zákazníkov. Cieľom analýzy bolo zvýšiť profit na existujúcich retailových zákazníkoch pomocou tzv. cross sellingu. Na vytvorenie modelu bola použitá metóda nazývaná Market Basket Analysis (Association Analysis) – analýza nákupného koša.