TELEKOMUNIKÁCIE01a

Migrácia na SharePoint 2013

  • Migrácia dát a štruktúry Intranetu z SharePoint verzie 2010 do 2013, vývoj a dizajn nového intranetu. Zabezpečenie hladkej migrácie s nulovou stratou dát. Nakonfigurovanie systému SharePoint 2013 a jeho častí. Prekompilovanie / naprogramovanie customizovaných častí.

TELEKOMUNIKÁCIE01a

Vývoj vnútropodnikových aplikácií na platforme SharePoint 2013

  • Vývoj aplikácií postavených na platforme SharePoint 2013 pre ukladanie a správu dokumentov pre celú spoločnosť. Vytvorený nový informačný systém podľa požiadaviek zákazníka. Sprehľadnenie dokumentovej štruktúry a zrýchlenie vyhľadávania. Využitie natívnych funkcií platformy SharePoint 2013 v čo najvyššej miere, aby sa zjednodušila migrácia riešení na vyššie verzie SharePoint v budúcnosti.

VÝROBA01a

Návrh DMS pre oddelenie Plánovanie výroby

  • Návrh technického riešenia pre Document Management System pre oddelenie Plánovanie výroby. Projekt spočíval v zozbieraní a vyhodnotení požiadaviek užívateľov, porovnaní alternatív DMS nástrojov a výslednom odporúčaní pre DMS riešenie. Vypracovaný návrh DMS systému zohľadňoval potreby pracovníkov oddelenia Plánovanie, poznanie konkrétnych softvérových nástrojov pre DMS pracovníkmi a existujúce investície vynaložené do softvérových nástrojov pre DMS.