VÝROBA16a

Štandardizácia digitálneho archívu, tvorba Digital Mock-Up

  • Spracovanie, aktualizácia a štandardizácia 2D layoutov uložených v digitálnom archíve podľa akutálnej normy zákazníka. Následné vytváranie 3D modelov budov z podkladov uložených v digitálnom archíve. Overovanie skutočného stavu a zameriavanie zmenených prvkov budov. Diazajn a detailné kreslenie výrobných a technologických objektov. Práca s databázami, SEED súbormi obsahujúce 3D objekty. Spracovanie podľa HLS (Hall Layout System).