VÝROBA11a

Systém pre kalkuláciu nákladov na vozidlá a cien vozidiel

  • Zavedenie Business Inteligence systému na náklady na vozidlá, oceňovanie vozidiel a kontroly variabilného rozpočtu.

 POISŤOVNÍCTVO11a

Vývoj univerzálneho testovacieho nástroja

  • Projekt revitalizácie dátového skladu vyžadoval otestovanie kvality dát medzi novým a starým dátovým skladom na úrovní biznis jednotiek.

czBANKOVNÍCTVO11a

Banková aplikácia

  • Banka používa na mieru vytvorenú aplikáciu pre účty klientov.
  • Aktualizovali sme databázy banky z Oracle v7 na Oracle v10.
  • V dôsledku toho bolo nutné aktualizovať užívateľské rozhranie, kvôli prístupu k dátam z predchádzajúcej aplikácie Oracle Form.

czPREPRAVA11a

Frequent Seller Program

  • Vyvinúť aplikáciu lojálitného programu pre predajcov s vyššou intenzitou predaja, založenú na zákazníckych údajoch z existujúcich dátových skladov. Obmedzením bolo nájsť také technologické riešenie, ktoré neprekročí limity existujúcej infraštruktúry.